4.9/5 - (14 votes)

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada obniżenie stawki podatku PIT z 18 do 17 proc. oraz koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Rozwiązania, które obejmą ok. 25 mln Polaków, mają obowiązywać od 1 października br. 

Nowa skala, w tym obniżona stawka podatku (17 proc.) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18 na 17 proc., przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów ponad 85528 zł. Nowa stawka ma dotyczyć stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, działalności gospodarczej osób fizycznych, emerytury i renty oraz praw majątkowych.

Po zmianach, koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł
  • 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł
  • 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) obecnie 1335,00 zł
  • 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł
  • 4500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł
  • 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł

Równocześnie powstał nowy projekt, który ma wejść w życie za kilka tygodni – wszyscy absolwenci szkół średnich i studiów do 26 roku życia, którzy będą chcieli podjąć pracę uzyskają stawkę PIT 0 proc., a więc nie zapłacą podatku.