5/5 - (7 votes)

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie wprowadzające wzory formularzy w zakresie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. Określone w rozporządzeniu jednolite wzory formularzy będą obowiązywały w całej Polsce, tj. we wszystkich gminach, w tym również w gminach stosujących zwolnienia od tego podatku.

W Dzienniku Ustaw z 14 czerwca 2019 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości – Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1104.

Rozporządzenie określa następujące formularze w zakresie podatku od nieruchomości, tj. wzory:
1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1);
2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1);
3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2);
4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3);
5) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1);
6) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1);
7) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.