5/5 - (1 vote)

Wyższa kwota wolna od podatku i wyższy próg podatkowy

Polski Ład zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich osób stosujących zasady ogólne, czyli skalę podatkową. Nowa kwota wolna – 30 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach, 32% podatek płacić będziemy od nadwyżki dochodów ponad kwotę 120 000 zł.  Waloryzacja progu dochodów wpłynie na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla osób osiągających dochody powyżej kwoty 85 528 zł.

Wiele osób zapłaci wyższe daniny, a wszystko przez zmianę zasad ustalania wysokości i likwidację odliczenia od podatku składki zdrowotnej

Składka zdrowotna – planowane zmiany

Dotychczas składka zdrowotna opłacana była przez przedsiębiorców ryczałtowo, czyli każda osoba prowadząca działalność gospodarczą uiszczała stałą kwotę składki zdrowotnej na dany rok. Od 2022 roku zasady ulegną zmianie i każdy przedsiębiorca będzie opłacał składkę w zależności od osiąganego dochodu.

Kolejna zmiana w zakresie składki zdrowotnej to pozbawienie wszystkich podatników prawa do jej odliczenia od podatku.

Podatek liniowy a składka zdrowotna

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy stosujący podatek liniowy zostaną obciążeni nową składką zdrowotną, której podstawę będą musieli ustalić w oparciu o osiągany dochód. Wyniesie ona 4,9% dochodu, czyli będzie niższa niż dla zasad ogólnych.

Składka zdrowotna dla członków zarządu spółek

Nowy Polski Ład wprowadza także obciążenia z tytułu składki zdrowotnej dla członków zarządu spółek. Członkowie zarządu spółek począwszy od 2022 roku mają opłacać 9% składkę zdrowotną, podstawą obliczenia ich składki zdrowotnej będzie kwota wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania do zarządu.

Ryczałt – niższe stawki i ograniczona składka zdrowotna

Polski Ład ma wprowadzić niższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak tylko dla wybranych rodzajów działalności.

Składka dla osób prowadzących działalności gospodarczą opodatkowaną ryczałtem będzie ograniczona i uzależniona od wysokości przychodów.

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. zł,
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych od 60 do 300 tys. zł,
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.

Brak możliwości wyboru karty podatkowej w roku 2022

Stosowanie karty podatkowej począwszy od 2022 roku ma być dostępne tylko dla osób, które do tej pory stosowały tą formę opodatkowania. Oznacza to, że osoby zakładające działalność gospodarczą lub chcące zmienić formę opodatkowania nie będą mogły wybrać już karty podatkowej.

Zmiany opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Po wprowadzonych zmianach będzie możliwe wspólne rozliczenie z małżonkiem, nawet wtedy gdy małżonkowie nie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Uregulowane zostaną zasady rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci. Tylko jeden rodzic będzie mógł skorzystać z preferencji rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wykup samochodu z leasingu – zmiana zasad przy wykupie prywatnym

Polski Ład zakłada także zmiany w zakresie wykupu pojazdu z leasingu. Dotychczas dostępna była możliwość wykupu samochodu finansowego przez leasing operacyjny do majątku prywatnego. Sprzedając samochód po upływie 6 miesięcy od wykupu, nie trzeba było odprowadzać podatku VAT ani PIT z działalności gospodarczej. Po wprowadzeniu zmian, wykup prywatny samochodu finansowego przez leasing operacyjny będzie powodować powstanie obciążeń podatkowych z tytułu VAT i PIT. Co więcej podatek VAT ma być naliczany od realnej wartości pojazdu, czyli ceny rynkowej, a nie od wartości wykupu.

Likwidacja amortyzacji nieruchomości przy najmie prywatnym

Osoby prowadzące najem prywatny dotychczas miały możliwość wyboru formy opodatkowania, dostępna była dla nich zarówno skala podatkowa jak i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzenie Nowego Ładu sprawi, że najem prywatny będzie można rozliczać wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza brak możliwości generowania kosztów uzyskania przychodów z najmu m.in. w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych

Ustawodawcy zdecydowali się także na zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych. Od 2022 roku limit transakcji gotówkowych ma wynosić 8 000 zł. Faktury na wyższe kwoty należy opłacać przelewem, w przeciwnym razie wydatki nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Wciąż czekamy na ostateczne zatwierdzenie przepisów, w tym tych dotyczących nowych stawek ryczałtu, które miałyby obowiązywać począwszy od roku 2022.