4.9/5 - (10 votes)

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w progach podatkowych (skali podatkowej PIT). Na początku 2020 roku (a być może jeszcze w 2019 r.) pojawi się nowy próg podatkowy, w wysokości 17%, dla dochodów z pracy do wysokości 42 764 zł.

Nowa skala podatkowa w 2020 roku zaproponowana przez MF wygląda następująco:

  1. dla postawy obliczania podatku do 42 764 zł podatek wyniesie: 17% (minus kwota zmniejszająca podatek);
  2. dla podstawy pomiędzy 42 764 zł a 85 528 zł podatek będzie wynosił: 7 269,88 zł + 18% nadwyżki ponad 42 764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek);
  3. przy podstawie powyżej 85 528 zł podatek to: 14 967,4 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).