4.9/5 - (10 votes)

O możliwości zastosowania stawki 8,5% ryczałtu decyduje klasyfikacja usługi. Wyższą 17% stawkę ryczałtu stosuje się do usług:

– związanych z doradztwem dotyczącym sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

– związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),

– objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),

– związanych z doradztwem dotyczącym oprogramowania (PKWiU ex 62.02),

– instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),

– związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Na pozostałe usługi informatyczne np. związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych czy też usługami pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego przysługuje 8,5% stawka ryczałtu.

W interpretacji indywidualnej nr IPPB1/4511-1337/15-4/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że praca informatyka polegająca na: przeprowadzaniu testów oprogramowania, opracowywaniu dokumentacji testowej, przygotowywaniu przypadków i scenariuszy testowych, rejestracji wyników testów oraz analizie dokumentacji biznesowej są opodatkowane stawką:

1. 8,5% jeśli ww. działalność nie jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania;

2. 17% jeśli ww. działalność jest związana z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Urząd skarbowy stwierdził w innej interpretacji, że nie może rozstrzygać, czy konkretne usługi nie są związane z oprogramowaniem, ponieważ jest to kwestia nieuregulowana przepisami prawa podatkowego.