5/5 - (3 votes)

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego: 

1. koszty eksploatacyjne dot. samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, leasingowanych lub najmowanych będą księgowane w 75% (jeśli wykorzystywane są również do celów prywatnych);

2. leasing operacyjny – wszystkie raty będą rozliczane w 100% – do limitu 150 000 zł (w ratach nie powinny być uwzględniane opłaty eksploatacyjne, ponieważ wówczas koszty zostaną ograniczone do 75%);

3. najem – wszystkie raty księgowane są w 100% – do limitu 150 000 zł (nie trzeba prowadzić „kilometrówki”);

4. amortyzacja wprowadzonych do działalności samochodów osobowych jeśli chodzi o odpisy – wszystkie księgowane są w 100% – do limitu 150 000 zł;

5. samochody osobowe prywatne (niewprowadzone do działalności) – rozliczanych jest tylko 20% kosztów eksploatacyjnych i nie trzeba prowadzić „kilometrówki”.