5/5 - (2 votes)

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:  3 136,20 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 612,19 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 250,90 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 76,84 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (do 9 pracowników), tj. 52,37 zł
5. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%, tj. 76,84 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (7.- 30. miesiąc prowadzenia działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 780 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 152,26 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 62,40 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 19,11 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (do 9 pracowników), tj. 13,03 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 4026,01 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, tj. 362,34 zł. 

Przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.