ocena

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy:  3 155,40 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 615,93 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 252,43 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 77,31 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (do 9 pracowników), tj. 52,70 zł
5. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%, tj. 77,31 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (7.- 30. miesiąc prowadzenia działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 840 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 163,97 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 67,20 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 20,58 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (do 9 pracowników), tj. 14,03 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 4242,38 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, tj. 381,81 zł. 

Przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.