5/5 - (10 votes)

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2 665,80 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 520,36 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 213,26 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 65,31 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 47,98 zł
5. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%, tj. 65,31 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (pierwsze 24 miesiące działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 630 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 122,98 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 50,40 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 15,44 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,80% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 11,34 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 3554,93 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, tj. 319,94 zł.