5/5 - (18 votes)

Przedsiębiorcy nie korzystający z ulgi

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 2 859,00 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 558,08 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 228,72 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 70,05 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 47,75 zł
5. Składka na Fundusz Pracy – 2,45%, tj. 70,05 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych składek (7.- 30. miesiąc prowadzenia działalności):

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 675 zł

1. Składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52%, tj. 131,76 zł
2. Składka na ubezpieczenie rentowe – 8,00%, tj. 54,00 zł
3. Składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) – 2,45%, tj. 16,54 zł
4. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67% (nie więcej niż 9 pracowników), tj. 11,27 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców: 3803,56 zł

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9,00%, tj. 342,32 zł. 

Przez pierwsze 6 miesięcy działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.