5/5 - (11 votes)

Podatnicy, którzy dziś objęci są odwróconym obciążeniem w VAT od września 2019 będą rozliczali się w ramach split payment. Idea tego rozwiązania sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT – na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

Split payment dotyczył będzie wyłącznie płatności powyżej 15 tys. zł. Dotknie branże określone w ustawie jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Chodzi o takie sektory gospodarki jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne. Sektory te są w Polsce zasadniczo objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej we wskazanych branżach może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności u wybranych podatników. Przedsiębiorcy będą operować jedynie kwotą netto, a dostęp do rachunków vatowskich będzie ograniczony.

Przedstawiciele branż narażonych na wyłudzenia pod groźbą kary będą musieli dostosować się do wymogu podziału płatności. Ustawodawca proponuje wprowadzenie kar zarówno na gruncie podatku VAT jak i podatku dochodowego.