4.8/5 - (14 votes)

Przesunięta została data wdrożenia split payment, czyli podzielonej płatności, z 1 września na 1 listopada 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności oznacza zapłatę dla sprzedawcy jedynie kwoty netto, natomiast na specjalny rachunek wpłacana jest kwota VAT. 

Ponieważ wiąże się to również z dostosowaniem poszczególnych systemów księgowych dla przedsiębiorców, postanowiono przesunąć datę wdrożenia z 1 września 2019 na 1 listopada 2019, aby były jeszcze dodatkowe miesiące na dostosowania informatyczne systemów księgowych i większa łatwość we wdrożeniu całego tego projektu.

Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający m.in. obowiązkowy split payment w niektórych branżach. Projekt ma na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT.