5/5 - (7 votes)

Świadczenie postojowe wynosi jednorazowo 2080 zł, jeśli: 

  • przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 roku i przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem, w którym złożył wniosek o świadczenie był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, jaki uzyskał w miesiącu poprzedzającym,
  • przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest jej obywatelem lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na jej terenie.

Aby wnioskować o postojowe, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek RSP-D najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przesłać:

  1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  2. za pośrednictwem poczty,
  3. osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. O wypłatę kolejnego świadczenia postojowego można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Wnioski o kontynuację świadczenia postojowego zostaną udostępnione przez ZUS na przełomie kwietnia i maja.