5/5 - (5 votes)

Zgodnie z opublikowaną Ustawą o Tarczy Antykryzysowej 3.0, wprowadzono następujące zmiany:

  • wprowadzono dodatkową możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS – aby z niego skorzystać, dochód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie może być wyższy niż 7000 zł – dotyczy to składek za kwiecień i maj;
  • pojawiła się możliwość zwrotu opłaconych składek za marzec, kwiecień i maj. Poprzednia wersja Tarczy przewidywała taką możliwość jedynie dla składek za marzec br;
  • przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start w kwietniu i maju mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek. Wprowadzono bardzo istotne ograniczenie: jeśli ulga na start zakończyła się 30 kwietnia, zwolnieniem objęte będą składki wyłącznie za kwiecień. Zwolnienie nie przysługuje, jeśli ulga na start zakończyła się 31 marca;
  • mikropożyczka będzie przysługiwać także przedsiębiorcom, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 r.;
  • świadczenie postojowe będzie przysługiwać również przedsiębiorcom, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 r.