5/5 - (4 votes)

Zgodnie z tarczą 4.0.:

 • zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 12 lipca br.

Ustawa przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zasiłek przysługiwać ma niezależnie od tego, czy żłobek, przedszkole lub szkoła będą otwarte.

 • wnioski do ZUS będzie można składać tylko elektronicznie

Wnioski do ZUS składać będzie można jedynie elektronicznie przez platformę PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Obejmuje to następujące dokumenty:

 • Świadczenie postojowe, czyli RSP-D, RSP-C, RSP-DK, RSP-CK,
 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS, czyli ZUS RDZ,
 • Udzielenie ulgi w spłacie należności, czyli ZUS RDU.
 • brak informacji o zwolnieniu z ZUS nie będzie uważany za zaległość

Tarcza 4.0 wprowadza zapis, który mówi, że złożenie wniosku o zwolnienie traktowane jest jak nieposiadanie zaległości w opłacaniu składek.

 • świadczenie postojowe z umową o pracę

Może skorzystać z niego przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę). Istotny jest jeden warunek – przedsiębiorca opłaca z działalności gospodarczej składki emerytalne i rentowe. Ze świadczenia postojowego nadal nie może skorzystać osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej, która posiada jednocześnie inny tytuł do ubezpieczenia (np. umowę o pracę).

 • zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe

W tym celu stworzony zostanie nowy wniosek RSP-CZ i będzie go można złożyć wyłącznie elektronicznie. ZUS, zgodnie z ustawą, ma 30 dni na wprowadzenie tego wniosku licząc od dnia ogłoszenia ustawy.

 • wakacje kredytowe na 3 miesiące

Na wniosek kredytobiorcy możliwe będzie zawieszenie spłat kredytu maksymalnie na 3 miesiące. Umowa kredytu zostanie odpowiednio wydłużona o okres, w którym trwało zawieszenie. Zawieszenie przysługuje jedynie kredytobiorcom, którzy utracili główne źródło przychodu po 13 marca 2020 r. Jeśli kredyt spłacany jest wspólnie z małżonkiem, wystarczy, że jeden z małżonków straci źródło przychodów.

 • pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop

Pracodawca ma czas do 30 września, aby bez zgody pracownika wysłać go na zaległy urlop. Maksymalny czas urlopu to 30 dni. Zaległy urlop to niewykorzystane dni urlopowe z poprzedniego roku. Zapis ten nie dotyczy dni urlopowych dostępnych dla pracownika wynikających z obecnego roku kalendarzowego.

 • pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub czas pracy

Pracodawca będzie mógł:

 • obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy;
 • obniżyć pracownikowi wynagrodzenie o 50% wprowadzając przestój ekonomiczny. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem czasu pracy.

Pracodawca ma czas do 6 miesięcy na wprowadzenie obniżonego czasu pracy lub wynagrodzenia licząc od dnia zakończenia epidemii i wprowadzony stan obniżonego wynagrodzenia lub czasu pracy może trwać maksymalnie do 12 miesięcy.

 • dofinansowanie z FGŚP bez wprowadzania przestoju lub obniżonego czasu pracy

Z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników przyznawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, którzy nie zdecydowali się na wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługiwać będzie maksymalnie do połowy wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (2132,59 zł). Oznacza to, że pracownik zarabiający 2600 zł może otrzymać maksymalnie połowę wynagrodzenia, czyli 1300 zł.

Tarcza antykryzysowa 4.0. czeka na zatwierdzenie przez Senat.