4.7/5 - (3 votes)

Od 30 kwietnia 2018 r. zaczynają obowiązywać przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która całkowicie zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadzają wiele nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich – z punktu widzenia małych przedsiębiorców – to zniesienie obowiązku rejestracji w przypadku najmniejszych działalności gospodarczych oraz 6-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS czyli tzw. „ulga na start”. 

Zwolnienie wynikające z nowych przepisów odnosi się jedynie do składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie to nie dotyczy zatem składki zdrowotnej. 

Zgodnie z z art. 18 Prawa Przedsiębiorców, prawo do zwolnienia z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który:
• jest osobą fizyczną,
• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie, lecz po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
• nowej działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał czynności wchodzące w zakres tej nowej działalności.