5/5 - (5 votes)

Zgodnie z nowymi przepisami, działalności gospodarcze założone począwszy od 30 kwietnia 2018 roku będą mogły skorzystać z 6-miesięcznego zwolnienia z ZUS

Tzw. „ulga na start” ma obowiązywać przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy i będzie przysługiwać każdej osobie zakładającej nową działalność gospodarczą. 

Półroczne zwolnienie z opłacania daniny będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zwolnienie nie obejmie jednak składki zdrowotnej.