5/5 - (1 vote)

Zgodnie z art. 14 ust. 1c UPDOF za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
wystawienia faktury (faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru lub usługi, nie zostanie uregulowana należność) albo uregulowania należności (wydanie towaru lub usługa zostaną poprzedzone uregulowaniem należności). Przychód powstanie w dacie wystąpienia jednego z wymienionych wyżej zdarzeń w zależności od tego, które z nich wystąpi jako pierwsze. 

W praktyce, wydanie rzeczy, czy wykonanie usługi jest potwierdzone dokumentem w postaci np. protokołu odbioru albo dokumentem magazynowym („WZ”) w przypadku wydania rzeczy. O taki dokument, precyzujący m.in. moment powstania przychodu warto zadbać konstruując umowę z kontrahentem.