5/5 - (3 votes)

I filar – obrona pracowników przed utratą miejsc pracy

Pakiet ma chronić pracowników przed utratą pracy, a dla pracodawców wprowadzać działania osłonowe na rynku pracy. Wspólnie z państwem wszyscy mają partycypować w kosztach związanych z pandemią. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony na kolejne 2 tygodnie, jeśli będzie decyzja o wydłużeniu okresu zamknięcia przedszkoli i szkół.

W ramach I filaru znalazły się zapowiedzi dotyczące prolongaty rat kredytowych, a także prolongaty opłat ze media. Do tego dochodzi zapowiedź nowelizacji ustawy antylichwiarskiej, tak by Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mógł działać we właściwy sposób.

II filar – dla przedsiębiorców

W ramach drugiej części pakietu mowa jest o następujących instrumentach:

gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu dla firm transportowych, mikropożyczki do 5 tys., szereg rozwiązań o charakterze płynnościowym BGK i PFR

III filar – wsparcie dla służby zdrowia,

7,5 mld zł zostanie przeznaczone na jednoimienne szpitale zakaźne. Środki trafią także na sprzęt i aparaturę medyczną.

IV filar – zapewnienia stabilności sektora finansowego

Jak informuje premier, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszych środków, depozytów, lokat, płatności, wpłat i wypłat.

V filar – inwestycje publiczne

Zbudujemy fundusz, który będzie opiewał na wysokość co najmniej 30 mld zł i będzie używany na wzmocnienie wydatków na drogi samorządowe, cyfryzację, modernizację szkół, transformację energetyczną, ochronę środowiska, przebudowę elementów infrastruktury całego państwa: energetycznej, telekomunikacyjnej, internetowej, drogowej, kolejowej. I są to środki niezależne od jakichkolwiek funduszy europejskich – powiedział szef rządu.

Oferta dla osób bez umów o pracę

Pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Pożyczki 5 tys. złotych

Mali przedsiębiorcy będą mogli korzystać z pożyczek w wysokości 5 tys., wypłacanych z Funduszu Pracy. To pożyczka dla firm, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. Taka mała firma będzie mogła również liczyć na odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na wszystkie podatki. Za te odroczenia nie będzie naliczana żadna opłata prolongacyjna.

Dodatkowo banki dostaną tytuł prawny aby nie badać zdolności kredytowej takiego przedsiębiorcy, który dzisiaj znalazł się w kłopotach”.

Refinansowanie umów leasingowych

Wprowadzony zostanie nowy instrument służący refinansowaniu umów leasingowych dla firm transportowych – będzie na to 1,7 mld zł. Wypłaty mają ruszyć za dwa tygodnie.

Dodatkowe działania

Wprowadzenie JPK VAT dla kolejnych podmiotów zostało przesunięte na 1 lipca.

Z kolei wprowadzenie bazy danych o odpadach zostanie przesunięte na koniec roku.

Rządowy pakiet pomocowy dla firm przewiduje też otwarcie sklepów w niedzielę, aby je zaopatrzyć. Chodzi o to, by mogły być gotowe w poniedziałek rano na klientów.

Ok. 600 mln zł zostanie przeznaczone na pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale też na pomoc osobom niepełnosprawnych pozostających w domach, wymagających szczególnej opieki. Ma powstać specjalny program.