5/5 - (6 votes)

Ulga przy zmianie kasy fiskalnej tradycyjnej na kasę on line przysługuje tylko niektórym branżom i tylko przy zamianie przymusowej.

Korzystanie z nowego rodzaju kas fiskalnych zmusza podatników do zakupu i rezygnacji z dotychczasowej, tradycyjnej formy ewidencjonowania, które nie posiada modułu pozwalającego na bezpośrednie ich połączenie online z Centralnym Repozytorium Kas.

Odliczenie nie będzie przysługiwało dla podatników wymieniających kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do wymiany kas ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Branże z obowiązkowymi kasami online

W chwili obowiązkowej wymiany – zgodnie z przepisami ustawy, możliwe jest w tych branżach kolejne wykorzystanie ulgi na zakup kasy nawet, jeśli już raz podatnik z takiej ulgi korzystał. Chodzi o następujące branże i terminy użytkowania dotychczasowych kas:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 1. do dnia 30 czerwca 2020 r. − do:
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 1. do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług:
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga dla wybranych, ale w tej samej wysokości, w jakiej była dostępna do tej pory dla wszystkich.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży

mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy.