4.9/5 - (17 votes)

W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca objęty jest tzw. ulgą na start, co oznacza, że jest zwolniony z opłacania składek ZUS (opłaca jedynie składkę zdrowotną).

Z kolei po upływie tej półrocznej ulgi, przedsiębiorca wchodzi w okres składek preferencyjnych. Rząd zapowiedział podwyższenie płacy minimalnej do kwoty 2600 zł. Oznacza to wzrost o 15,6%. O tyle też wzrosną składki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2020 roku.

Podstawę wymiaru składek preferencyjnych stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie podstawa ta wynosi 675 zł. Ulgowe składki dla nowych firm liczone od tej podstawy wynoszą zatem 555,89 zł miesięcznie.

Od stycznia 2020 r. podstawa wymiaru wzrośnie do kwoty 780 zł. W związku z tym ulgowe składki ZUS wzrosną do następujących wartości:

  Składki preferencyjne od 2020 r.
Podstawa wymiaru 780,00 zł
Składka emerytalna 152,26 zł
Składka rentowa 62,40 zł
Składka chorobowa 19,11 zł
Składka wypadkowa 13,03 zł
Składka na Fundusz Pracy
Łącznie bez składki zdrowotnej 246,80 zł

Do powyższych wartości należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną (obecnie 342,32 zł). Wysokość składki zdrowotnej liczona jest jednak inaczej i zależy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Wartość ta zostanie jednak ogłoszona dopiero za kilka miesięcy. Wtedy też poznamy nową wartość składki zdrowotnej.

Zakładając, że składka zdrowotna wzrosłaby o tyle samo co składki na ubezpieczenie społeczne, jej wysokość wyniosłaby ok. 375 zł. Łączne składki ZUS płacone przez nowych przedsiębiorców od nowego roku wyniosłyby wówczas ok. 622 zł.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2020 rok zostało przyjęte na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2019. Wzrosło ono z 4765 zł w roku 2019 do 5227 zł w roku 2020.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 3136,20 zł.

Wzrost wartości bazowej oznacza również wzrost składek ZUS na rok 2020. I tak, minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020 wynosić będą odpowiednio:

  Składki ZUS
na 2020 rok
Wzrost wobec
roku 2019
Składka emerytalna 612,19 zł wzrost o 54,11 zł
Składka rentowa 250,90 zł wzrost o 22,18 zł
Składka chorobowa 76,84 zł wzrost o 6,79 zł
Składka wypadkowa 52,37 zł wzrost o 4,62 zł
Składka na Fundusz Pracy 76,84 zł wzrost o 6,79 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 1069,14 zł wzrost o 94,49 zł

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł . Oznacza to wzrost o 94,49 zł czyli w stosunku do roku 2019.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2020 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 375 zł. Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2020 roku wyniesie ok. 1445 zł miesięcznie, czyli prawie 130 zł więcej niż obecnie.