5/5 - (7 votes)

Sposób informowania o dokonanym wyborze

W stosunku do lat ubiegłych w 2019 r. zmianie uległ termin zawiadomienia o wyborze przez uprawnionych podatników PIT kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na PIT. Od bieżącego roku podatnicy, którzy wybiorą na dany rok ten sposób regulowania zaliczek na podatek dochodowy, o dokonanym wyborze będą informowali organ podatkowy dopiero w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób regulowania zobowiązań w podatku dochodowym.

Wysokość i terminy wpłaty

Podatnicy korzystający w prowadzeniu działalności gospodarczej z opodatkowania według skali podatkowej zaliczki miesięczne lub kwartalne zaczynają opłacać począwszy odpowiednio od miesiąca lub kwartału, w którym dochód, po uwzględnieniu możliwych obniżeń, przekracza kwotę 3.091 zł. Dochód do opodatkowania pomniejsza się o straty z lat wcześniejszych i odliczenia wskazane w art. 26 ustawy o PIT. Sam podatek zmniejsza się o zapłacone składki zdrowotne (7,75% podstawy ich wymiaru). Z kolei tzw. liniowcy wpłacają zaliczki już po osiągnięciu pierwszego dochodu. Wyliczając podstawę opodatkowania, mogą w trakcie roku odliczać od dochodu jedynie straty z lat wcześniejszych i składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki zdrowotne. Kwoty zaliczek obliczają w wysokości różnicy między podatkiem wyliczonym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek odpowiednio za poprzednie miesiące lub kwartały, z uwzględnieniem art. 27b ustawy o PIT.

Przedsiębiorcy – i to zarówno opłacający zaliczki na PIT miesięcznie, jak i kwartalnie, wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał dokonują do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Począwszy od zaliczki za grudzień lub czwarty kwartał 2019 r. przedsiębiorcy nie będą już jednak mieli możliwości uniknięcia zapłaty tej zaliczki. Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym, w odniesieniu do zaliczek na PIT za 2018 r. z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT wynikało, że jeżeli przed upływem terminu do zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatnik dokonał rocznego rozliczenia podatku poprzez złożenie zeznania z jednoczesną wpłatą wynikającego z niego podatku, nie musiał tej ostatniej zaliczki wpłacać.

Kiedy nie trzeba płacić zaliczki?

W ustawowo określonych okolicznościach przedsiębiorca może uniknąć obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Prawo do jej niewpłacania, i to zarówno tej miesięcznej, jak i kwartalnej, przedsiębiorca ma wtedy, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego przez niego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1.000 zł.

Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1.000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.