4.8/5 - (5 votes)

Zaświadczenia z ZUS będą generowane automatycznie w formie elektronicznej, a ich uzyskanie nie będzie wymagać składania żadnych wniosków. Każdy przedsiębiorca wygeneruje taki dokument samodzielnie.

Została uruchomiona usługa samodzielnego generowania zaświadczeń i innych dokumentów wymaganych od przedsiębiorców przez urzędy i instytucje. Każdy płatnik składek po zalogowaniu do serwisu PUE, ma już możliwość samodzielnego tworzenia elektronicznych dokumentów zawierających wybrane dane.

W ten sposób można automatycznie utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie ZUS, czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek. Wygenerowanie takiego dokumentu odbywa się automatycznie i nie wymaga, tak jak dotychczas, składania żadnych wniosków.

Wygenerowany elektronicznie dokument można zapisać w formacie PDF, XML lub wysłać na dowolny adres e-mail. Co istotne, każdy taki dokument opatrzony jest elektroniczną pieczęcią ZUS i będzie musiał być akceptowany przez inne urzędy i instytucje.

Przedstawiciel instytucji, w której przedsiębiorca złoży takie samodzielnie przygotowane zaświadczenie, będzie mógł potwierdzić jego autentyczność w udostępnionej przez ZUS specjalnej wyszukiwarce.