5/5 - (6 votes)

Zaświadczenie można bezpłatnie uzyskać:
1) Pocztą
2) Osobiście
3) Przez internet

POCZTA:
Wypełniony wniosek w formie papierowej na druku, który można pobrać ze strony internetowej podpisany należy wysyłać należy pocztą. 
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wydaje nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. 

OSOBIŚCIE:
1. Należy wypełnić wniosek (jak wyżej).
2. Należy posiadać dokument, który potwierdzi tożsamość (dowód osobisty, paszport).
3. Upoważnienie – jeżeli jest konieczność upoważnienia kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
4. Dowody wpłat składek do ZUS, wpłacanych w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.ELEKTRONICZNIE:
1. Należy Zalogować się do swojego profilu na PUE.
2. Przejść na zakładkę Płatnik.
3. Wybrać, z katalogu usług, usługę “Złożenie dokumentu ZUS-EWN”.
4. Uzupełnić dane we wniosku elektronicznym i złożyć dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia elektronicznie (przez PUE). 
5. Wniosek wysłany zostaje elektronicznie.