5/5 - (7 votes)

Sprawę można załatwić:
a) podczas wizyty w urzędzie
• listownie
• elektronicznie

Aby skorzystać z usługi online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Urząd wyda zaświadczenie po złożeniu kompletnego wniosku. Formularz wniosku dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej danego urzędu. Ważne jest, żeby w piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach czy ma podać informację o stanie zaległości w podatkach.

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, jeżeli w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Opłatę skarbową wpłaca się nie na konto urzędu skarbowego, tylko na konto urzędu miasta (gminy), właściwego dla siedziby urzędu, w którym składany jest wniosek.