4.7/5 - (13 votes)

Przy zatrudnianiu niani, można podpisać z nią umowę uaktywniającą i skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa.

Od połowy minimalnego wynagrodzenia składki opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych — pozostałą część składek opłaca zatrudniający nianię.

A z dofinansowania mogą skorzystać:

Rodzice, opiekunowie prawni albo inne osoby, które opiekują się dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu — jeśli:

 • ich dziecko ma od 20 tygodni do 3 lat — mogą korzystać z dofinansowania do końca roku szkolnego. Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może pójść do przedszkola, na przykład przez brak miejsc — do skończenia 4 lat, nie są na urlopie macierzyńskim, ojcowskim albo wychowawczym,
 • nie tworzą zawodowej rodziny zastępczej,
 • nie korzystają z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, czyli na przykład nie zatrudniają innej osoby, która była bezrobotna,
 • spełnią 1 z poniższych warunków:
  • pracują na umowę o pracę albo zlecenie,
  • prowadzą działalność pozarolniczą,
  • prowadzą działalność rolniczą. Wyjątkiem są osoby, które są domownikami w gospodarstwie rolnym i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania niezależnie od sytuacji życiowej.

Dziecko nie może chodzić do żłobka, klubu dziecięcego ani być pod opieką dziennego opiekuna.

Nianią może być każdy, kto spełni trzy poniższe warunki:

 • nie jest rodzicem dziecka, którym ma się opiekować,
 • ma więcej niż 18 lat,
 • zrobi badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych i dostanie orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy.

Co należy zrobić:

 1. Podpisać umowę z nianią. Jeśli umowę zawierają rodzice w związku małżeńskim, to podpisują ją oboje małżonkowie.
 2. Niania może zacząć pracować.
 3. Należy przygotować dokumenty potrzebne do zgłoszenia niani do ubezpieczenia.
 4. Złożyć dokumenty do ZUS w ciągu 7 dni od dnia, kiedy niania zacznie pracować według umowy. Jeśli zatrudniający nie jesteś płatnikiem składek — to musi zgłosić dodatkowo siebie jako płatnika.
 5. Rozliczyć pierwszą składkę do 15. dnia kolejnego miesiąca po zatrudnieniu niani (dostarczyć potrzebne dokumenty do ZUS).

Za pierwszy miesiąc zatrudnienia niani składa się deklarację rozliczeniową i imienny raport miesięczny. Jeśli pensja niani nie zmienia się, nie trzeba składać dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące.