5/5 - (12 votes)

Rząd przyjął projekt ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Z nowego prawa skorzystać ma ok. 2 milionów Polaków. Zerowy PIT oznacza zwolnienie z tego podatku osób do 26. roku życia.

  • Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł.
  • Ustawa może wejść w życie 1 sierpnia 2019 roku.

25 czerwca 2019 r. rząd przyjął 25 czerwca projekt ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. 

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. „Wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (…) oraz przychody z umów zlecenia (…), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.