5/5 - (2 votes)

Jeżeli w podanych we wniosku o wpis do CEIDG informacjach nastąpią jakieś zmiany, przedsiębiorca zobowiązany jest to zgłosić na formularzu CEIDG-1 nie później niż po 7 dniach od zaistnienia zmiany.

Zgłaszamy m.in. zmiany dotyczące:
– dowodu osobistego,
– miejsca przechowywania dokumentów księgowych lub podmiotu prowadzącego księgowość,
– numeru rachunku bankowego,
– siedziby firmy,
– miejsca zamieszkania osoby prowadzącej działalność,
– formy opodatkowania,
– pełnomocników.

We wniosku przedsiębiorca powinien w pierwszym polu zaznaczyć, iż zgłasza wniosek o zmianę wpisu w CEIDG, gdzie podaje się również datę powstania tej zmiany.