5/5 - (5 votes)

Każdorazowa zmiana umowy spółki wymaga uchwały i wpisu do rejestru. Wymaga także obecności notariusza.

Często zdarza się, że z różnych przyczyn spółka podejmuje nową działalność lub też rezygnuje z poprzednio prowadzonej działalności. Takie zmiany wspólnicy powinni najpierw określić w umowie spółki, a następnie dokonać aktualizacji wpisu w KRS.

Umowa spółki może zawierać więcej niż 10 kodów PKD. Ważne, żeby odzwierciedlały one bieżącą działalność spółki. Z kolei w KRS uwidacznia się maksymalnie 10 kodów – jeden określający podstawową działalność i nie więcej niż 9 określających działalność dodatkową.

W KRS wpisuje się wyłącznie te kody PKD, które określają przedmiot działalności spółki zdefiniowany w umowie. Można zatem zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, o ile umowa już przewiduje dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności – wspólnicy najpierw muszą zmienić treść umowy spółki.