4.8/5 - (13 votes)

Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące użytkowania kas fiskalnych. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Wiele zmian objęło użytkowników wszystkich kas fiskalnych – zarówno urządzeń online’owych, przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), jak i kas i drukarek fiskalnych tradycyjnych z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Jedną z tych zmian jest nowa matryca stawek VAT zaprogramowana w kasie.

Zmiana oznaczeń literowych, jakim przyporządkowane są stawki VAT, to obowiązek spoczywający na podatniku będącym właścicielem kasy. Wszystkie urządzenia zafiskalizowane po wejściu w życie nowych przepisów mają już wprowadzoną matrycę stawek VAT odpowiadającą nowym wymogom.

W przypadku kas zafiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. konieczne jest wprowadzenie zmiany oznaczeń literowych – podatnicy mieli na to czas do końca lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r. wszystkie urządzenia muszą mieć przyporządkowane nowe oznaczenia literowe.

Przed wejściem w życie nowych przepisów podatnik miał dużą dowolność w programowaniu stawek VAT w kasie fiskalnej. Od 1 maja 2019 r. przyporządkowanie stawek VAT do określonych oznaczeń literowych jest ścisłe – podatnik musi trzymać się wytycznych określonych § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Warto też wspomnieć o regulacji, która znalazła się w § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, na żądane organu podatkowego podatnik ma obowiązek przedstawić przypisania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku VAT lub zwolnienia od podatku.