5/5 - (8 votes)

Minister finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy obejmą prawie 2 miliony osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Jakie zmiany czekają nas w zakresie prowadzenia księgi?

Likwidacja niektórych ewidencji

Nowe rozporządzenie znosi dotychczasowy obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Ewidencja ta obejmuje składniki majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, a których wartość przekracza 1500 zł. Od przyszłego roku ewidencja wyposażenia przestaje istnieć.

Zniesiony zostaje obowiązek prowadzenia kart przychodów pracowników.

Księgi elektroniczne

Nowe rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej elektronicznie za prawidłową. W nowym stanie prawnym, program komputerowy wykorzystywany do prowadzenia PKPiR powinien umożliwiać utworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną przez Ministra Finansów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.