5/5 - (8 votes)

Od sierpnia 2019 r. przychody niektórych podatników do granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł, są zwolnione z podatku. Podatnicy, którzy nie ukończyli 26 lat i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie mogą liczyć na spore profity, niestety młodzi przedsiębiorcy prowadzący własny biznes nie mogą liczyć na zwolnienie. Nadwyżka opodatkowana będzie zgodnie ze skalą podatkową. W związku z datą wejścia w życie nowych przepisów, limit przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi w 2019 roku wyjątkowo wyniesie 35.636,67 zł.

1 września 2019 r. wystartowała biała lista podatników VAT, która z założenia ma umożliwić sprawdzenie potencjalnego klienta i zmniejszyć ryzyko uczestnictwa w oszustwie podatkowym. Biała lista podatników to połączenie już istniejących wykazów vatowców. Chodzi o tzw. czarną listę, czyli m.in. tych podatników, którzy zostali wykreśleni z listy VAT. Będą tam też dane firm, wobec których status podatnika VAT został przywrócony oraz informacje o czynnych i zwolnionych podatnikach podatku od towarów i usług. Nowa lista umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień – maksymalnie do 5 lat wstecz. Wykaz zawierał będzie także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Co istotne przelew na rachunek inny niż wskazany na liście, spowoduje, że nie zaliczymy wydatków do kosztów podatkowych.

Na wielkiej obniżce PIT skorzystać ma aż 25 milionów podatników. Chodzi o obniżenie PIT z 18 do 17 %. Z obniżki podatku skorzystają ci, którzy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową, czyli pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i renciści a także przedsiębiorcy. Liniowcy czy ryczałtowcy siłą rzeczy nie skorzystają ze zwolnienia. Obniżka podatku dotyczy tylko tych przychodów, które nie przekraczają kwoty stanowiącej granicę pierwszego progu podatkowego. Oznacza to, że od zarobków nieprzekraczających 85 528 zł zapłacimy 17 %, a od nadwyżki powyżej tej kwoty zapłacimy nadal 32 % podatku.

Ustawa wprowadzająca obniżkę PIT jednocześnie zwiększa koszty uzyskania przychodu. Począwszy od 1 października 2019 r. osoba „miejscowa” (czyli niedojeżdżająca do zakładu pracy w innej miejscowości) pracująca na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie zamiast dotychczasowych 1.335 zł (250 zł zamiast 111,25 zł miesięcznie). Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł. Również osoby zatrudnione na więcej niż jednym etacie mogą liczyć na wyższe koszty: dla niedojeżdżających wieloetatowców 4.500 zł rocznie zamiast 2.002,05 zł, dla pracowników zamiejscowych 5.400 zł zamiast 2.502,56 zł.

Mechanizm split payment znamy już przynajmniej od lipca 2018 roku. Od listopada 2019 roku split payment będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż. Ustawodawca za takie uznał m.in. branżę elektroniczną, stalową, budowlaną, węglową czy złomową. Sprzedawca objęty obowiązkowym podziałem płatności nie będzie mógł wykluczyć tej metody płatności w umowie z nabywcą. Wyjątkiem będą płatności poniżej 15 tys. zł. Jeśli strony nie dostosują się do nowych przepisów, zarówno nabywca, jak i sprzedawca zapłaci karę – 30 proc. sankcji VAT

Prezydent podpisał już nowelizację, która redefiniuje sposób wystawiania faktur. Wystawianie faktury na podstawie zwykłego paragonu fiskalnego nie będzie już tak wygodne. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. W przeciwnym razie obydwie strony transakcji muszą liczyć się z karami w wysokości – nawet 100 proc. kwoty podatku należnego.

Będą też ułatwienia w płaceniu podatków. Podatnicy zapłacą m.in. CIT i PIT za pośrednictwem własnego, indywidualnego rachunku bankowego. Jak przewidują przepisy nowej ordynacji, podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

W 2020 roku obowiązujące dotychczas formularze zastąpi nowy plik JPK_VAT. W nowej strukturze znajdą się m.in. dane identyfikacyjne podatnika, okres, za który składana jest deklaracja lub jej korekta a także informacje wskazujące na wysokość podatku. Tzw. cześć ewidencyjna ma odzwierciedlać historię dokonanych transakcji. Znajdą się tam daty zakupu i sprzedaży i przypisane do nich, odpowiednie stawki podatku. Tutaj także przedsiębiorcy uwzględnią dane partnerów biznesowych i numery faktur.

Wciąż trwają pracę nad uporządkowaniem stawek podatku VAT. Docelowo, nowa matryca VAT ma zacząć obowiązywać od kwietnia 2020 roku. Chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT. Efektem byłaby także zmiana samych stawek podatku od towarów i usług dla niektórych towarów.

Tradycyjne kasy fiskalne i papierowe paragony powoli przestają funkcjonować. Podatnicy VAT korzystający z nich wkrótce będą musieli wymienić je na kasy fiskalne online. Dzięki tej zmianie zmniejszy się liczba kontroli i obowiązków dla firm. Docelowo wszystkie tradycyjne kasy z papierową rolką zostaną wymienione na kasy online. Dzięki nim Krajowa Administracja Skarbowa pozyska dane dotyczące każdej transakcji. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej muszą zakupić nowe kasy do końca 2019 roku. Do końca czerwca 2020 roku nowe kasy muszą zakupić m.in. restauratorzy. Do końca 2020 roku wymiana kas obejmie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i dentystyczne. Ostatecznie, kasy „starego” typu znikną z rynku końcem 2022 roku.