4.9/5 - (8 votes)

Przedsiębiorcy, u których sprzedaż w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł, nie muszą rejestrować się do podatku VAT. W dotychczasowym stanie prawnym, ze zwolnienia podmiotowego w VAT skorzystać mogły wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem firm dokonujących sprzedaży:

wyrobów z metali szlachetnych,

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
 • nowych środków transportu,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa,
 • usług jubilerskich.

Od 1 września 2019 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, przedsiębiorcy działający w kilku kolejnych branżach zostali pozbawieni prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT.

Ze zwolnienia VAT nie mogą już korzystać również przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży:

 1. części do pojazdów samochodowych i motocykli,
 2. usług ściągania długów, w tym usług factoringu,
 3. towarów sprzedawanych w ramach transakcji zawieranych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. sprzedaż internetowa i telefoniczna), przy czym wyłączenie to dotyczy jedynie:
  • sprzętu AGD,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych.

Oznacza to, że już od 1 września 2019 r. wymienione wyżej towary sprzedawane wysyłkowo będą zawsze podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, niezależnie od wielkości podmiotu dokonującego takiej sprzedaży.